Terms of use

UVJETI KUPNJE

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE ONLINE KUPOVINE NA WEB STRANICI www.rosalclean.com

Dobro došli na Internet stranicu i web shop www.rosalclean.com koju možete koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Općim uvjetima korištenja. Molimo da ih detaljno i pažljivo proučite.

Korištenjem internet stranice www.rosalclean.com zbog kupovine ili prikupljanja informacija o Rosal [clean] proizvodima, potvrđujete da ste upoznati i suglasni s primjenom ovih Općih uvjeta korištenja. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima kupnje, nemojte koristiti Internet stranice www.rosalclean.com u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Pristupom www.rosalclean.com i korištenjem stranice svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta

01. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti stavljeni su na raspolaganje Korisnicima stranice te ih upućujemo da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.rosalclean.com.

Ovi Uvjeti i pravila korištenja Internet trgovine, asortiman proizvoda, drugi podaci vezani uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj podložni su čestim promjenama, stoga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja Internet trgovine trebali posjetiti kod svake posjete, osobito kod kupnje unutar web shopa. Prilikom svake posjete stranici, smatra se da ste suglasni s postojećim Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavaonice.

Svi materijali koji se nalaze na www.rosalclean.com internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo proizvođača Rosal [clean] proizvoda, Neve d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Neva d.o.o. nije dozvoljeno. Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Ovim Uvjetima definira se odnos između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.rosalclean.com i online kupnje.

Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja www.rosalclean.com trgovine, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

Unutar ovih Općih uvjeta koriste se slijedeći pojmovi i u nastavku navodimo značenja istih:

www.rosalclean.com – je registrirana domena, Internet stranica i web trgovina u vlasništvu tvrtke proizvođača brenda Rosal [clean], Neva d.o.o., Obrtnička 37, 10437 Rakitje OIB: 38689888223

Proizvođač: tvrtka Neva d.o.o., Obrtnička 37, 10437 Rakitje, Hrvatska / OIB: 38689888223.

Prodavatelj: Hampton j.d.o.o. za trgovinu i usluge, Krndijska 36, 10000 Zagreb, Hrvatska, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081081593, osobni identifikacijski broj (OIB): 09246061762 IBAN: HR 3723600001102591429, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Hrvatska;

Hampton j.d.o.o. je distributer proizvoda koji se prodaju na www.rosalclean.com web trgovini te daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu - između www.rosalclean.com i Kupca u pravnom poslu prodaje robe, te organizira transport predmeta prodaje.

Odnosi na www.rosalclean.com web trgovini odvijaju se između Prodavatelja (Hampton j.d.o.o. ) i Kupca (registrirani korisnici www.rosalclean.com)

Kupac: osoba koja registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.rosalclean.com

Posjetitelj Internet stranice: osoba koja pristupi na www.rosalclean.com te bez registracije pregledava ponudu proizvoda i sadržaj stranice

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno

Korisnički podaci: e-mail adresa i lozinka Korisnika koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice

Osobni podaci: podaci o registriranom Kupcu koji omogućuju da se naručeni proizvodi naplate i dostave Kupcu

Korištenje: podrazumijeva pristup stranici www.rosalclean.com radi dobivanja informacija o sadržaju, ponudi, proizvodima i kupnji proizvoda

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.rosalclean.com

Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je, ovisno iz koje države se kupac prijavljuje, u hrvatskim kunama (HRK) ili eurima (EUR) s pripadajućim PDV-om u iznosu od 25%;

Prihvaćena ponuda: je ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Transakcija: uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod Kupcu, korištenjem usluga posrednika prilikom plaćanja kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

Ugovor o kupoprodaji: Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja koji je zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, odnosno kada Kupac potvrdi narudžbu i za istu izvrši uplatu putem ponuđenih opcija plaćanja u web trgovini.

Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (d u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (u tekstu: ZOO), te zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici www.rosalclean.com predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik izričito prihvaća da:

 • Prodavatelj ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU.
 • Prodavatelj nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.rosalclean.com, niti za djelomični ili potuni prekid rada ili pogrešnog rada.
 • www.rosalclean.com može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava i/ili zbog problema više sile te Prodavatelj nije odgovoran za moguću nastalu štetu.
 • Prodavatelj zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja koji je korisnik objavio na www.rosalclean.com, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti korisnika, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
 • Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka.
 • www.rosalclean.com stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Prodavatelja e-mail adresu [email protected]
 • Prodavatelj ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je povrijeđeno neko vaše pravo ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite nas na e-mail [email protected]
 • Prodavatelj zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena.

Korištenjem www.rosalclean.com smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

Obveze korisnika prilikom korištenja stranice www.rosalclean.com

Korisnik se obvezuje da neće:

 • Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima
 • Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Korisnik nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Fotografije proizvoda prikazane na www.rosalclean.com odgovaraju stvarnom izgledu proizvoda ali s obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora može doći do odstupanja u prikazu proizvoda na ekranu Posjetitelja.

U slučaju gore navedenog eventualnog nesklada između fotografije proizvoda prikazanog na ekranu i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Korištenje

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, kao i za bilo kakvu štetu na uređajima i podacima pohranjenima na istima a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja www.rosalclean.com stranice, te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran.

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.rosalclean.com ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Prijave povrede zaštite i prava

Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Sva prava nakladnika i nositelja programa na snimljenom i tiskanom djelu su pridržana. Izdavač i nakladnik je proizvođač brenda Rosal [clean], Neva d.o.o., Obrtnička 37, 10437 Rakitje OIB: 38689888223.

02. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

Važenje Općih uvjeta

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

03. ONLINE KUPOVINA I PLAĆANJE

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske i području država u sklopu Europske Unije.

Prilikom korištenja www.rosalclean.com Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. U suprotnom, Prodavatelj je ovlašten uskratiti korisniku pristup ili ostvarenje usluga koje istima nudi.

U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (Predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

3.1 Registracija

Prilikom prve narudžbe unutar web trgovine, potrebno se putem elektronskog obrasca registrirati na stranici www.rosalclean.com unijeti točne, važeće i potpune osobne podatke.

Prilikom registracije svaki korisnik se automatski prijavljuje na naš newsletter. Ako ne želite primati naš newsletter slobodni ste u bilo kojem trenutku odjaviti se s liste primatelja slanjem e-mail poruke na [email protected]

Registracijom Korisnik:

 • u potpunosti prihvaća ove Opće uvjete
 • potvrđuje potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 • daje Prodavatelju izričitu suglasnost da sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, može obrađivati Korisnikove osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, promo akcijama te zaštiti interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreira se isključivo za jednu osobu i nije dozvoljeno dijeliti podatke o registraciji ili korisničkom računu s trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o korisničkom računu i lozinku istog. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom te nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. 

3.2 Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti

 • o glavnim obilježjima proizvoda, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom proizvod i medij koji se koristi za obavještavanje
 • svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te adresi elektroničke pošte na koju potrošač može nasloviti svoje eventualne pritužbe
 • maloprodajnoj cijeni proizvoda te troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe te načinu rješavanja eventualnih potrošačkih pritužbi
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid
 • govora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji 

Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.3 Proces online kupovine

Registracija

Na početnoj stranici www.rosalclean.com u desnom gornjem kutu potrebno je kliknuti na poveznicu „prijava/registracija “. U polje „Registracija “ Korisnik upisuje svoje željeno korisničko ime, ime i prezime, državu, email i lozinku te odabire opciju na „registriraj se “. Za svaku sljedeću prijavu u gornjem desnom kutu početne stranice www.rosalclean.com. Korisnik koristi opciju „prijavi se“ i zatim pod „postojeći korisnik“ upisuje svoje korisničke podatke.

Kupovina

Nakon registracije Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda na stranicama Prodavatelja, upoznaje se sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju: naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om i slično. Ako se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.

Promocijski kodovi

Povremeno primateljima e-novosti ili putem drugih komunikacijskih kanala šaljemo Promo kodove. Promo kod nosi različite pogodnosti, od poklona do popusta. Svaki kod je vremenski ograničen i koristi se tako da se u poseban okvir u blagajni unese aktualni Promo kod i potvrdi pritiskom na „ENTER”. Kupac može iskoristiti samo jedan kod po kupovini.
Iznos Promo koda izražava se kroz postotak (%) popusta na izraženu cijenu unutar web shopa i iznos istog varira od akcije do akcije.

Košarica

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda, Korisnik odabire opciju „košarica “ u gornjem desnom kutu stranice www.rosalclean.com u kojoj je prikazan cjelokupan sadržaj košarice. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. Nakon procesa uređivanja sadržaja košarice, Korisnik odabire opciju „potvrdite narudžbu“ kako bi spremio željene promjene i izvršio kupovinu.

Dostava

Prodavatelj dostavu vrši isključivo na području zemalja članica Europske Unije putem renomirane dostavne službe.

U ovom se koraku kao adresa za dostavu Korisniku podrazumijeva adresa koju je korisnik unio pri Registraciji na web stranici www.rosalclean.com.

Ako se adresa Kupca razlikuje od adrese za dostavu, Kupac prijavljuje novu adresu za dostavu narudžbe.

Cijena dostave ovisit će o adresi dostave narudžbe te o količini naručenih proizvoda, odnosno o težini naručenih proizvoda.

Cijene dostave definirane su po tabličnoj vrijednosti za svaku zemlju i to po razredima mase paketa u kilogramima i to:

1. razred: cijena < 2 kg
2. razred: cijena < 3 kg
3. razred: cijena < 5 kg
4. razred: cijena < 15 kg
5. razred: cijena < 20 kg

Cijena dostave bit će iskazana Kupcu nakon kompletiranja narudžbe i odabira adrese za dostavu.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna kašnjenja u dostavi te oštećenja i ostale obaveze koje su u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s istima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca. U slučaju da Kupac prilikom preuzimanja robe primijeti eventualna oštećenja, dužan je reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem na e-mail adresu Prodavatelja [email protected]

Plaćanje 

U našoj web trgovini sve svoje narudžbe možete platiti putem svog PayPal računa, popularnog servisa elektroničkog plaćanja koji omogućuje sigurno i jednostavno online plaćanje. 

Moguće je i plaćanje direktnim prijenosom sredstava s vašeg bankovnog računa na transakcijski račun Prodavatelja.

Naručene Proizvode i dostavu moći ćete platiti prema modelu kojeg izaberete tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti :

 • jednokratnim online plaćanjem putem PayPala
 • jednokratnim plaćanjem na transakcijski račun


Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane PayPala ili u trenutku kada je uplata evidentirana na transakcijskom računu Prodavatelja.

PayPal plaćanje

Za PayPal plaćanje na www.rosalclean.com potrebno je znati slijedeće:

Ako kupujete iz Hrvatske, vrijednost Vaše košarice te trošak dostave, bit će konvertirani iz HRK u EUR budući da Paypal ne podržava HRK kao valutu plaćanja. Iznos narudžbe Vaše kreditne kartice koja je vezana za Paypal račun, bit će terećen kroz konverziju cijene u EUR u HRK prema trenutnom prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke (https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tecajna-lista/tecajna-lista)

Kao rezultat konverzije (pretvaranja cijene iz HRK u EUR) u slučaju uplate putem PayPala, postoji mogućnost razlike u iskazanoj cijeni proizvoda na www.rosalclean.com te naplaćenog iznosa košarice.

Trošak konverzije pri pretvaranju valuta snosi kupac.

Što je Paypal?

Paypal je elektronička trgovina (e-commerce) koja je posrednik u plaćanju između kupca i prodavatelja kroz online sredstava transfera. Jedna od najvećih prednosti PayPal-a je što korisnik prilikom plaćanja u web trgovini ne ostavlja broj svoje kreditne kartice ili bankovnog računa te tako značajno smanjuje rizik od zloupotrebe osobnih informacija. Iz tog je razloga PayPal prihvaćen od strane korisnika kao siguran posrednik između dvije strane. Link https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/buyer-protection

Svoj online račun možete otvoriti besplatno, a preko PayPal računa možete kupovati online, prebacivati novac, ali i primati novac preko interneta. Te usluge za vas kao Kupca su besplatne, a PayPal zarađuje tako što trgovcima naplaćuje proviziju po svakoj transakciji.

Ako želite otvoriti PayPal račun, potrebna vam je vlastita email adresa te kreditna ili debitna kartica. Za otvaranje vlastitog PayPal računa kliknite na ovaj link (https://www.paypal.com/hr/cgi-bin/?cmd=_display-country-functionality-outside)

Izjava o konverziji – Conversion statement

Ako plaćanje vršite iz Hrvatske putem uplate na transakcijski račun Prodavatelja, plaćanje se vrši u valuti HRK i u tom slučaju nema konverzije valute.

U slučaju naplate preko PayPal platforme sva plaćanja iz Hrvatske bit će izvršena u EUR valuti te će vrijednost Vaše košarice biti konvertirana iz HRK u EUR, budući da PayPal ne podržava HRK kao valutu plaćanja vaše narudžbe.

Iznos narudžbe Vaše kreditne kartice koja je vezana na Paypal račun bit će terećen kroz konverziju cijene u eurima u hrvatske kune prema trenutnom prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke. Aktualni tečaj možete provjeriti klikom na tečajnu listu (https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tecajna-lista/tecajna-lista).

Kao rezultat konverzije (pretvaranja iznosa kupovine iz HRK u EUR) u slučaju uplate putem PayPala, postoji mogućnost razlike u iskazanim cijenama proizvoda na www.rosalclean.com te naplaćenog iznosa košarice.

Plaćanje putem uplate na transakcijski račun Prodavatelja

Ako se odlučite za uplatu na transakcijski račun Prodavatelja, iznos narudžbe uvećan za troškove dostave bit će potrebno uplatiti putem bankovne transakcije, tj. uplate direktno na račun Prodavatelja i to putem net bankinga, u banci, pošti ili putem drugih kanala uplate kao kod uobičajenog načina plaćanja vaših računa.

Kod izbora ovog načina plaćanja, na vašu e-mail adresu stići će ponuda sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe.

Uplate zaprimamo na žiro račun Zagrebačke banke d.d. IBAN HR3723600001102591429

Konačni pregled

Ovaj završni korak u procesu internet kupovine predstavlja mjesto na kojem Korisnik može pregledati sve unesene detalje o opcijama plaćanja, dostave, sadržaju košarice, ukupnoj vrijednosti i slično, prije nego iste konačno odobri (ovaj se korak smatra predugovornom obavijesti).

Ako neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik se može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Korisnik detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci, količine i proizvodi koji su naručeni točni, odabire opciju „naruči “. Kada je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu se prikazuje poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “. Na e-mail adresu Korisnika dostavlja se e-mail s detaljima o narudžbi. U slučaju da dođe do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nažalost nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

Račun

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ako se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

Nemogućnost isporuke

Ako neki od naručenih proizvoda nije moguće isporučiti, prodavatelj će kontaktirati kupca putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni Kupcu.

04. IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA 

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristi se PayPal, napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta (https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/buyer-protection)

05. CIJENE PROIZVODA

Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, ili u EUR (za Kupce izvan Republike Hrvatske) te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

Unos cijene u web trgovini izvršava se na više razina i detaljno se kontrolira, no bez obzira na visoku razinu kontrole postoji mogućnost nastanka greške. Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričavamo svojim Kupcima koje ćemo obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te eventualnoj nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Izmjene cijena

Izražene cijene podložne su promjenama i svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana unutar web trgovine. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.

Rasprodaje, akcijske i promo prodaje

Unutar web trgovine vršit će se rasprodaje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, prodaja proizvoda koji su na akciji je ograničena.

06. RASPRODANI ARTIKLI

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

07. DOSTAVA

Putem www.rosalclean.com moguće je izvršiti kupnju i dostavu proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske i teritoriju zemalja članica Europske Unije. Dostavu vršimo angažiranjem renomirane dostavne službe. Dostava se radi na kućnu ili poslovnu adresu koju je Kupac naveo prilikom kupnje na stranici www.rosalclean.com.

U roku najkasnije 24 sata od nastanka Ugovora o kupoprodaji (izvršenja uplate po kreiranoj narudžbi u web trgovini) ispunit ćemo nalog prema dostavnoj službi s točnim podacima lokacije i kontakta za preuzimanje robe.

Proizvode ćemo adekvatno pakirati za prijevoz robe kako bi se spriječilo oštećenje ili umanjenje vrijednosti sadržaja za vrijeme prijevoza (stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu - omot, kutiju i sl.).

Okvirni rokovi dostave iskazni su u tablici u članku ''Cijene dostave''.

Cijene dostave

Cijena dostave ovisi o adresi dostave narudžbe (Hrvatska ili zemlje članice Europske Unije) te ovisi o težini samog paketa.

Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda sukladno cjeniku a u cijenu dostave uključeno je i pakiranje proizvoda.

Cijena dostave ovisit će o adresi dostave narudžbe te o količini, odnosno o težini naručenih proizvoda.

Cijene dostave definirane su po tabličnoj vrijednosti za svaku zemlju i to po razredima mase paketa u kilogramima.

Važeće cijene dostave vidljive su u trenutku narudžbe.

Cijena dostave bit će iskazana Kupcu nakon kompletiranja narudžbe i odabira adrese za dostavu.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna kašnjenja u dostavi te oštećenja i ostale obaveze koje su u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s istima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca.

U slučaju da Kupac prilikom preuzimanja robe primijeti eventualna oštećenja, dužan je reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem na e-mail adresu Prodavatelja [email protected]

Isporuka kupcu

Svaku pošiljku Primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Preuzimanje robe

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva svu dokumentaciju koja prati Proizvod, račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Nemogućnost dostave:

Ako Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave, roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu će Kupcu biti ostavljena obavijest s točnim podacima te brojem telefona na kojem može dogovoriti termin sljedeće dostave.

Krivo isporučen proizvod

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova za slučaj povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

Odbijanje preuzimanja

U slučaju da Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

08. RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac može raskinuti Ugovor (otkazati narudžbu):

 • 1. jednostrano, ne navodeći razloge za raskid ugovora u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda
 • 2. u slučaju da je dostavljeni proizvod neispravan

8.1 Jednostrani raskid Ugovora 

Ukoliko kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje dostavnom službom), ovlašteni ste jednostrano raskinuti Ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor te navedete potrebne podatke o narudžbi kako je navedeno u Obrascu za jednokratni raskid ugovora o kupoprodaji.

Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, dužni ste obavijestiti Hampton j.d.o.o. na mail [email protected] o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog iznosa za robu za koju tražite jednostrani raskid ugovora, izvršit ćemo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada se predmetna roba zaprimi na skladište na adresu proizvođača: Neva d.o.o., Obrtnička 37, 10437 Rakitje, Hrvatska, ili nakon što zaprimimo potvrdu kojom dokazujete da ste predmetnu robu vratili na skladište i da je skladište tu robu zaprimilo. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Molimo uzmite u obzir da kod povrata novca na kartice sam proces povrata može trajati par dana duže dok se iznos ne vidi na Vašoj kartici.

Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je prijavljen jednostrani raskid ugovora. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten i da se Prodavatelju vraća u identičnom stanju u kojem je preuzet od strane Kupca, u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom.

Kupac je dužan snositi troškove dostave robe Kupcu te vraćanja robe Prodavatelju u slučaju da su svi uvjeti Prodavatelja ispunjeni, da je proizvod/proizvodi koji su naručeni i dostavljeni te da su isti Kupcu dostavljeni neoštećeni.

8.2 Raskid Ugovora temeljem neispravnosti proizvoda

Za slučaj da je razlog povrata ili zamjene oštećeni ili neispravan proizvod, zamjena ide na trošak Prodavatelja, i to u slučaju da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja u transportu.

Ako je roba prilikom preuzimanja od dostavne službe oštećena i ukoliko Kupac uoči razlog za reklamaciju radi manipulacije u dostavi, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije vezane uz transport i dostavu prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće moći uvažiti.

Izvršenje povrata proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično).

Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju kompletan, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, i u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Ako Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije i ako isti ne dostavi u roku od 14 dana od prijave raskida Ugovora, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način opisan u točki 7.2. ovih Općih uvjeta, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 

Povrat narudžbe potrebno je izvršiti na adresu proizvođača: Neva d.o.o., Obrtnička 37, 10437 Rakitje, Hrvatska

Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u roku od maksimalno 15 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

09. PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač brenda Rosal [clean], tvrtka Neva d.o.o.

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina www.rosalclean.com i Prodavatelj vam omogućuju da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: [email protected]

Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovorit ćemo u roku od maksimalno 15 dana.

Kako bismo vam, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti i odgovorili, potrebno je da u pisanom prigovoru navedete točne podatke za dostavu odgovora na primjedbu.

10, ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15. 2. 2016., u cijeloj EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

Ako tijekom online kupovine unutar EU naiđete na problem (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na linku ODR platforme.

Prednost navedene platforme je u tome što je mogu koristiti potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

11. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Prodavatelj koristi razne tržišno dostupne mjere i alate kako bi zaštitio vaše osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ne može biti u potpunosti siguran. Iz navedenog razloga Prodavatelj ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na www.rosalclean.com stranicu te nije odgovorna za eventualnu zlouporabu od treće strane koja takve informacije primi.

Svaka osoba koja je dala pristanak o prikupljanju i obradi podataka može bez obrazloženja povući svoj pristanak. U tom slučaju prestaje svako daljnje prikupljanje podataka, prestaje članstvo na stranici i nastupaju sve eventualne obveze nastale za vrijeme trajanja članstva.

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.rosalclean.com stranice, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prodavatelj će podatke o Korisnicima prikupljati radi:

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
 • kontaktiranja Korisnika pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
 • davanja podataka trećim osobama (npr. dostavnoj službi) potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka [email protected].

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (PayPal) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima dostavna služba, ovlaštene službe izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Prijava pogrešaka

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite na e-mail adresu [email protected], kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Cookie

www.rosalclean.com internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam se osiguralo bolje i jednostavnije korisničko iskustvo.

Naša web stranica koristi se kolačićima (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i spremanje podataka o vašim narudžbama. Nastavkom pregleda web stranice www.rosalclean.com suglasni ste s korištenjem kolačića.

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ako im Vi to niste omogućili, kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo da ih onemogućite putem individualnih opcija, prateći upute ovisno o vašem pregledniku/pretraživaču (kako se kolačići s ove web stranice ne bi mogli poslati na vaš uređaj): Firefox; Chrome; Internet Explorer; Microsoft edge; Apple uređaji; Opera; Mozilla

12. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.rosalclean.com i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka. Pružatelj usluga Internetske stranice www.rosalclean.com pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Hampton j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.rosalclean.com internetske stranice.

Ako se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti internetsku stranicu te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.rosalclean.com.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

13. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Hampton j.d.o.o. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa

MBS: 081081593

OIB: 09246061762

Temeljni kapital: 200 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR 3723600001102591429, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Hrvatska;

Adresa: Krndijska 36, 10000 Zagreb, Hrvatska

Web: www.hampton.hr

e-mail: [email protected]

Tel: ++385 98 302 545